Kuva: Purasten kantasukuhaarat Mulkaisista Purasiin

Purasten sukuseura ry:n tarkoituksena on selvittää Purasten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan:

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
  • tekee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Nyt on tekeillä Purasten sukukirja II -osa, joka julkaistaan alkuvuodesta 2021! Kirjan kirjoittajana toimii Mikkelistä kotoisin oleva sukututkija Ari Kolehmainen, jolla on esivanhempia Virtasalmen Purasissa. Koulutukseltaan hän on Suomen historian maisteri ja sukututkimusta hän on tehnyt vuodesta 1999 lähtien.

Purasten sukukirja II -osan ennakko-otteita esiteltiin Mikkelin sukukokouksessamme 25.8.2018. Kirjan toimittamiseen ja sukutietojen hankkimiseen osallistuvat sukukirjan toimitusneuvoston asiantuntijajäsenen Ari Kolehmaisen lisäksi toimitusneuvoston muut jäsenet (Tarja Piitulainen, Pirkko Malmberg, Camilla Paavonen, Emilia Paavonen ja Kimmo Puranen). Toivomme myös, että muita suvustamme kiinnostuneita aktiivisia Purasia osallistuisivat kirjan toimittamiseen lähettämällä Purasten suvun sukutietoja toimitusneuvostolle.

Voit vielä tehdä verkkokauppamme kautta Purasten sukukirja II -osan ennakkotilauksia 31.12.2020 asti. Kirjan ennakkotilaushinta on sukuseuramme jäsenille 70 € + 10 € postituskulut/kirja (arvio 1.3.2018), mikä laskutetaan alkuvuodesta 2021 kirjan valmistuttua.

HUOM: Kirjaa painatetaan kustannussyistä ennakkotilausten mukaisesti, minkä takia emme voi luvata lisäkirjojen myyntiä uusille tilaajille 70 € hinnalla ennakkotilaajien lisäksi.

Sukuseuramme on kerännyt lähes viiden vuoden ajan Purasten uuteen sukukirjaan, Mulkaisista Purasiin, tietoja sukumme jäsenistä. Sukutietojen keräysaika on nyt päättynyt 30.4.2020.

Sukuseuramme kiittää kaikkia jäseniään ja Purasten sukuun kuuluvia henkilöitä aktiivisesta osallistumisesta tietojen luovutukseen!

Lisätietoja sukutietojen keräyksestä antavat kirjan vastaava asiantuntijatoimittaja, sukututkija, FM Ari Kolehmainen (kolehmainen.ari@gmail.com) tai toimitusneuvoston puheenjohtajaTarja Piitulainen (tarja.piitulainen@puranen.org). Heiltä saat myös lisätietoja sukutietojen lähettämisestä.

Lue lisää Purasten sukukirja II -osasta ja tee verkkokaupassamme maksuton ennakkotilaus! Voit myös tilata verkkokaupastamme itsellesi ilmaisen ennakkonäytteen tulevasta uudesta sukukirjasta!

Print Friendly, PDF & Email