Sukututkimusrekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäiväys: 10.5.2016, Päivitetty: 9.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Purasten sukuseura ry
Kimmo Puranen, Malminmäentie 2 C 6, 02280 Espoo, kimmo.puranen@puranen.org

2. Rekisterin nimi
Purasten sukuseuran sukututkimusrekisteri, joka sisältää 11 eri sukuhaaran tietoja 1600-luvulta nykypäiviin.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja erilaisten sukujulkaisujen tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan;
・ nimen, syntymäajan ja -paikan, vihkimisajan ja -paikan, kuoliajan ja -paikan, arvon ja ammatin;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetiedot;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet
• kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Print Friendly, PDF & Email