Purasten sukuhistoriaa


Purasten suvun synty

(Johdantoa FM Ari Kolehmaisen toimittamasta Mulkaisista Purasiin -sukukirjasta)

Asiakirjoissa Puranen esiintyy sukunimenä ensimmäisen kerran vasta vuonna 1560. Purasen nimi tulee esiin Hämeen puolella, Rautalammin Hankataipaleella, joka myöhemmin osoittautuu Pudasjärven kyläksi. Pudasjärvi kuuluu nykyisin Kannonkosken kuntaan. Suvun kantaseudulla, Savossa, Juvan Vesikansan neljänneksessä, Purasen nimi esiintyy ensimmäisen kerran vasta vuonna 1586. Ja käytännössä Pieksämäen seudulla Purasen nimi tulee kunnolla käyttöön vasta 1710-luvulla. Mistä on siis kysymys, jos nimeä ei esiinny asiakirjoissa kuin korkeintaan satunnaisesti?

Vastauksen selvittäminen vaati tarkkaa asiakirjojen tutkimista vuosi vuodelta. Puranen putkahtelee asiakirjoissa esille silloin tällöin Savossa mutta uudisasutusseudulla, Rautalammin erämaassa, sukunimi tulee käyttöön pysyvästi. Tämä on tyypillistä ns. uudisnimille jotka ovat syntyneet lisäniminä vanhoille suvuille. Puranen ei siten
ole alkuperäinen nimi vaan lisänimi joka tuli käyttöön vaiheittain 1560-luvulta lähtien. Olen tutkinut lukuisia vastaavanlaisia tapauksia ja yleensä muualle kotiseudulta muuttaneet alkoivat käyttää rinnakkaisnimeä kun vanhalla kantapaikalla asuneet vuorottelivat uuden ja vanhan nimen kanssa. Tämä kertoo siitä että suvulla oli
rinnakkain käytössä sekä uusi että vanha sukunimi. Uusi nimi johdettiin yleensä etu- tai kutsumanimestä, asuinpaikasta tai ulkoisesta ominaisuudesta.

Purasten aiempi sukunimi oli Mulkainen. Mulkaisten suku katosi kokonaan historiasta, koska ilmeisesti kaikista tuli aikojen saatossa Purasia. Mulkainenkin vaikuttaa silti niin asiakirjojen kuin DNA:n perusteella melko tuoreelle nimelle kun ajatellaan asiakirjojen alkua ja 1540-lukua. Mulkaiset ja Tarvaiset asuivat samoissa arviokunnissa ja DNA osoittaa että Puraset ja Tarvaiset ovat isälinjaisesti lähellä toisiaan. On siis erittäin todennäköistä että 1400-luvulla ensimmäinen Mulkainen on ollut syntyjään Tarvainen. Näin Purasten nimi vaihtui kahdesti: aluksi Tarvaisesta Mulkaiseksi ja myöhemmin Mulkaisesta Puraseksi. Samoin suvun kantaseudulla Juvan Vesikansan neljänneksessä myös Tarvaisten lisänimenä käytettiin Mulkaista, sen ohella että näiden Mulkaisten sukunimi muuttui hiljalleen Puraseksi. Tarvainen-Mulkainen-Puranen on siis sama suku ja ilmeisesti Tarvainen on suvun vanhin ja alkuperäisen nimi.

Savolaiset sukunimet olivat vielä 1500-luvulla suhteellisen uusia ja myös horjuvia. Siksi olisikin parempi puhua vain lisänimistä – ei lainkaan sukunimistä. Puranen oli lisänimenä kuitenkin olemassa jo varhain, siitä kertovat sen esiintymiset satunnaisesti asiakirjoissa vuodesta 1560 lähtien. Kansansuussa suvusta tunnettiin varmasti kaikki kolme nimiasua (Tarvainen, Mulkainen, Puranen).

Print Friendly, PDF & Email