Rautalammin sukukokous 2021


KATSO SUKUJUHLATAPAHTUMA


Purasten sukuseuran hallitus 2022-2024

Purasten sukuseuran sääntömääräinen sukukokous pidetään kolmen vuoden väliajoin, ja nyt kuudes sukukokous pidetttiin suvun kesäisen sukujuhlatapahtuman yhteydessä 7.8.2021 Rautalammilla, Korholan kartanolla. 

Purasten sukuseura ry perustettiin kesällä 2006 Rautalammilla 15 vuotta sitten, minkä vuoksi sukukokous järjestettiin toistamiseen Rautalammilla.

Kokouksessa olivat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa suorittaneet vuosijäsenet ja ainaisjäsenet, mutta kaikki muut kesän sukujuhlatapahtumaamme osallistuneet ja sukuseuramme toiminnasta kiinnostuneet henkilöt olivat  tervetulleita seuraamaan kokousta. Sukukokoukseen osallistui yhteensä 39 henkilöä.

Tiivistelmä sukukokouksen pöytäkirjasta.

Sukukokouksen avaus

Puheenjohtaja Seppo K. Puranen avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi Korholan kartanolle, Rautalammille kuudenteen sukuseuran varsinaiseen sukukokoukseen, joka samalla oli sukuseuran 15v-juhlasukukokous.

Kokouksen aluksi sytytettiin kynttilät ja pidettiin minuutin mittainen hiljainen hetki Purasten sukuun kuuluvien jäsenten poismenon muistoksi.

Tämän jälkeen sukuseuran hallitus palkitsi sukuseuran pitkäaikaisia ja merkittävällä tavalla sukuseuran toimintaan osallistuneita jäseniään: Tarja Piitulainen, Pirkko Malmberg, Jukka Puranen, Sisko Vuorinen ja Camilla Paavonen. (katso Sukuseuran palkitut)

Sukukokouksen henkilövalinnat

Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo K. Puranen ja sihteeriksi Kimmo Puranen. Pöytäkirjantarkastajiksi, ja samalla tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Saarinen ja Raimo Saarinen.

Sukuseuran tilinpäätökset 2018, 2019, 2020, toimintakertomus 2018-2020 ja toiminnantarkastuskertomus 2018-2020

Toiminnanjohtaja Kimmo Puranen esitteli hallituksen hyväksymät tilinpäätökset vuosilta 2018, 2019, 2020 ja toimintakertomuksen vuosilta 2018-2020 sekä toiminnantarkastajan laatiman ja allekirjoittaman toiminnantarkastuskertomuksen vuosilta 2018-2020.

Kokous vahvisti tuloslaskelmat ja taseet ja hyväksyi toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tilikauden ylijäämä vuosilta 2018-2020 oli yhteensä 877,37€, minkä kokous hyväksyi siirrettäväksi hallituksen esityksestä sukuseuran yli-/alijäämätilille. 

Sukuseuran jäsenmaksut sekä hallituksen ja toiminnanjohtajan palkkiot seuraavalla toimintakaudella 2022-2024

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti sukuseuran vuosittaisten jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen 30€, perheenjäsenen 10€ ja kannatusjäsenen 50€. 

Hallituksen ja toiminnanjohtajien palkkioiden osalta kokous päätti, että sukuseuran hallituksen jäsenet työskentelevät kokouksien yhteydessä mahapalkalla (ateria maksetaan kokousten yhteydessä ja toiminnantarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan.

Sukuseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalla toimintakaudella 2022-2024

Toiminnanjohtaja Kimmo Puranen esitteli hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle 2022-2024. Tärkeimpinä tavoitteina ovat 1) jäsenmäärän kasvattaminen ja nuorten jäsenten rekrytoiminen mukaan sukuseuran toimintaan, 2) sukutapahtumien 2022-2023 ja sukukokouksen 2024 järjestäminen, 3) jäsenistöä kiinnostavan toiminnan ja ohjelman tarjoaminen sekä  4) aktiivijäsenistön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen.

Toimintasuunnitelman 2022-2024 mukaisesti sukuseuran seuraavana toimintakautena edelleen tehostetaan sukuseuran jäsenten yhteystietojen hallinnoimista, jäsenmaksujen keräämistä ja jäsenistön aktivointia toimintaan toteutetaan tehokkaasti sosiaalisen median välineillä ja suorilla henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.

Kokous hyväksyi lopuksi sukuseuran hallituksen esittämän talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavalle toimintakaudelle 2022-2024.

Sukuseuran hallituksen jäsenet (1+7) ja muut sukuseuran toimihenkilöt sekä toiminnantarkastajat seuraavalla toimintakaudella 2022-2024 

Kokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Puranen (Uimaharju) ja varapuheenjohtajaksi Anu Hotti (Rautalampi).

Hallituksen seitsemän muiksi jäseniksi valittiin:

  1. Airi Heimonen (Rautalampi)
  2. Emilia Jalkanen (Rautalampi)
  3. Birgitta Parviainen (Pihtipudas)
  4. Aki Puranen (Pihtipudas)
  5. Paula Puranen (Jyväskylä))
  6. Esko Sorvali (Siilinjärvi)
  7. Riitta Väisänen (Vehmersalmi)

Hallituksen kutsumana toiminnanjohtajaksi valittiin entisenä jatkamaan Kimmo Puranen Espoosta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tero Puranen ja Arja Pihlasaho sekä varatoiminnantarkastajiksi Pentti Jäntti ja Jukka Puranen.

Muut asiat: Sääntömuutos sukukokouksen kutsumisesta 7§

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen sukuseuran sääntömuutoksesta. Muutos koski sääntökohtaa 7§, Sukuseuran kokousten koollekutsuminen, mikä muutetaan seuraavasti:

7§ vanha sääntö: 

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Savon Sanomissa.  Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

7§ hyväksytty sääntömuutosesitys: 

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle jäsenelle ja julkaistava sukuseuran verkkosivuilla www.puranen.org. Kutsun toimittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Kokouksen päätteeksi kaikki sukukokoukseen osallistuneet lauloivat kartanon pihalla yhteislauluna Anu Hotin johdolla Savolaisen laulun (säkeet 1. ja 9.-11.), joka on Savon historiallisen maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon nykymaakuntien sekä savolaisten maakuntalaulu. Se on myös Suomen ensimmäinen maakuntalaulu. Savolaisen laulun on sanoittanut August Ahlqvist (kirjailijanimi A. Oksanen) ja säveltänyt Karl Collan. Lauluun voi jälkikäteen tutustua https://www.youtube.com/watch?v=5aBa56RcdbU.  

Vaikuta, päätä ja kehitä rohkeasti Purasten suvun yhteisiä asioita!

Sukuterveisin puheenjohtaja Seppo K. Puranen ja toiminnanjohtaja Kimmo Puranen


 

Print Friendly, PDF & Email